Какво е иновативното училище?


Какво ще рече едно училище да е иновативно? 

Според краткото определение за иновация, тя е нещо ново, полезно, по-добро и необходимо за обществото, училището, учителя, ученика и неговото семейство. Водени от целта да бъдем на първо място полезни на нашите деца и ученици вече повече от 10 години в ЧСУ „Леонардо да Винчи” съчетаваме традиции и модерни методи на обучение. Имаме изградена и работеща цялостна обучителна система от ранна детска възраст в ДК „Леонардо” до  зрелостници на ЧСУ „Леонардо да Винчи”. Успехите ни са неоспорими: ЧСУ „Леонардо да Винчи” е в топ 5 на училищата в България по подготовка за Cambridge сертификати по английски език; сред 20-те най-добри училища в България на ДЗИ по БЕЛ; наши ученици са студенти в престижни университети в България и Европа, а завършилите намират успешна реализация. Но за нас училището е динамична среда и всяко следващо поколение ученици, всеки нов ученик носи в себе си нови предизвикателства, нови потребности, нови мечти и очаквания, на които едно иновативно училище трябва да отговори.

Кое е новото от 2018- 2019 учебна година?

Ще се опитаме да развием идеята за Малките устойчиви умни училищни екосистеми  (Small Sustainable Smart School Ecosystems - 4S) като успешна форма на възпитание и образование.
Така наречена „4S - системата” отговаря на визията на училищната стратегия  за училището като мост към бъдещия успех на нашите възпитаници в глобалния свят на дигитални технологии, нови професии и умения.
Ще стартираме с  прилагне на „образователната драма” за учениците от началния етап, както и  STEM – наука, технологии, инженерство и математика” интегрирано обучение в V и VІ клас  и VІІ- ІХ клас, което  ще повиши качеството на обучение, придобитото познание ще се превърне в подходящи умения, необходими в ежедневието.
Развитието на програмата „Маркетинг на таланта” ще подпомогне учениците при избора на техния професионален път, като им предостави възможност за придобиване на себепознание, информираност за света на професиите и умения за планиране на професионалната си кариера.
За целите на 4S - системата на обучение и възпитание сме  сформирали екипи между учители от различни предметни области, като идеята е да привлечем външни експерти, включително родители. В своята цялост иновацията ще допринесе за възприемането на училището като отворена динамична устойчива умна система за нови знания и умения.

Няма коментари:

Публикуване на коментар